Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden op onze school, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via de mail. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.

Kinderen die aangemeld zijn en 3 jaar zijn, worden schriftelijk uitgenodigd voor de peuterochtend. Deze ochtenden zijn van 9.00 uur tot 10.30 uur. Wel is het noodzakelijk dat er een volwassene bij is. We streven ernaar de kinderen minimaal 3x uit te nodigen. De ochtenden worden om en om in een van de kleuterlokalen gegeven en iedere leerkracht van groep 1 draait een ochtend mee. Uw kind heeft dan voordat hij/zij op school komt wennen, alle kleuterlokalen en alle leerkrachten al een keer gezien.

Nieuwe kleuters worden 5 weken voor hun 4e verjaardag uitgenodigd om te komen wennen. De kinderen mogen dan alvast 5 dagdelen meedraaien in hun nieuwe groep, zodat ze alvast kennis kunnen maken met hun nieuwe klasgenoten en de juffrouw. De eerste keer vinden we het erg belangrijk dat een van de ouders er het dagdeel bij blijft. In de eerste plaats voor het kind om zich veilig te voelen en op de tweede plaats kunt u inhoudelijk zien wat er in een kleutergroep aan de orde komt. Wij willen u verzoeken om uw kind zo snel mogelijk aan te melden, omdat onze groepen op het moment vrij snel vol raken!