Groep 6

We hebben al weer een druk half jaar gehad!
Van een schoolreisje aan het begin, tot voortgangsgesprekken, uitjes, Kinderboekenweek, een bezoek aan Naturalis, een sinterklaasfeest, een kerstviering, de buitenactiviteit van Bliep en ga zo maar door....

We zijn met veel vakken hard aan de slag. De eerste rapporten komen er alweer aan. 

Met rekenen hebben we cijferend rekenen geleerd en we zijn nu volop met breuken bezig.

Met taal hebben we al veel woordenschatlessen gehad en zijn we bezig met de voltooide en onvoltooide tijd. Ook de persoonsvorm, het gezegde het onderwerp en het voltooid deelwoord zijn al langsgekomen.

Met spelling zijn we nu bezig met 't ex kofschip (weet u nog ?).
Veel kinderen snappen dit gelukkig snel.

Daarnaast doen we natuurlijk nog veel meer, zoals kanjertraining, gym, technisch lezen, nieuwsbegrip, spelletjes, buiten spelen enz.

Als kers op de taart hadden we de afsluiting van onze theaterprojectweken, 
we hebben theater les gekregen, zijn op bezoek geweest in het theater van Schiedam en we hebben een mooie kluis geknutseld.

en oh ja: aankomende week mogen de ouders ook nog komen kijken bij de ouderkijklessen

Kortom, we werken hard, maar hebben ook veel plezier!