Missie en visie

Op de Sint Willibrordus zorgen wij samen voor een optimale ontwikkeling! Vanuit deze visie werken wij dagelijks met onze leerlingen. Wij zijn de school waar we kinderen voorbereiden op hun toekomst. Onze kernwaarden hierbij zijn lef, verbinding, verwondering, creativiteit en vertrouwen.

Visie op leren
Door een stimulerende en uitdagende leeromgeving aan te bieden, halen wij op de Sint Willibrordus het beste uit de kinderen. Door kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces, motiveren wij ze om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Zij zijn daardoor meer betrokken bij de leerstof en hebben plezier in leren.

Visie op lesgeven
Lesgeven is de kern van ons werk.
De volgende aspecten zijn hierbij leidend:
• We werken volgens het directe instructiemodel
• We differentiëren in onze lessen
• We leren kinderen samenwerken
• We leren kinderen zelfstandig werken
• We werken met een groot aanbod van diverse materialen
•  We leren kinderen hun verantwoordelijkheid te nemen  

Visie op identiteit
Wij dragen de Katholieke identiteit uit. Dit komt tot uiting in onze manier van omgang met elkaar. In ons lesrooster besteden wij aandacht aan levensbeschouwing. De Katholieke identiteit van de school betekent dat wij open staan voor kinderen met een ander geloof of geen geloof. Wij hebben aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen kinderen en het geloof. Wij vieren met elkaar Kerst, Carnaval en Pasen.

Visie op de organisatie
De Sint Willibrordus is een professionele organisatie die van en met elkaar leert. Dit vraagt een open en betrokken houding van school, ouders en andere organisaties. Met elkaar zorgen wij voor een goede organisatie waarbij een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

Visie op het pedagogisch klimaat
Op de Sint Willibrordus werken wij aan een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich competent, veilig en gewaardeerd voelen. Met behulp van de Kanjertraining werken wij aan vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Visie op de 21-eeuwse vaardigheden
Op de Sint Willibrordus werken wij aan de vaardigheden die passen bij het functioneren in de 21e eeuw. Het delen van kennis en het communiceren met elkaar via de digitale mogelijkheden zal een steeds grotere rol gaan spelen in onze samenleving.
Op onze school besteden wij aandacht aan:
• Kinderen mediawijs te maken
• ICT en informatievaardigheden te ontwikkelen
• Kinderen te stimuleren bij het probleemoplossend denken
Bovenstaande vaardigheden worden in ons onderwijs aangeboden.