Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.30u
woensdag: 08.30 - 12.00u

Op de Sint Willibrordus hebben wij een continurooster. Dat wil zeggen dat de kinderen van 8.30 uur tot 14.30 uur op school zijn.
De kinderen lunchen op school en nemen ter ontspanning deel aan een gezamenlijke activiteit. Er zijn geen kosten verbonden aan deze lunchpauze op school.
Op de woensdagen zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.