Ouders in de school

Ouders en school is wat ons betreft ouders in de school. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke ouder een inschrijfformulier voor ouderhulp. Hierop staan een groot aantal activiteiten die ouders gedurende het schooljaar kunnen verrichten. We onderscheiden: 
  • Klassenactiviteiten: daadwerkelijke hulp in de klas bij de groepen 1 t/m 8 bij werklessen, lezen, tekenen en handvaardigheid. 
  • Ondersteunende activiteiten: bijvoorbeeld handdoeken wassen, rijden bij excursies. 
  • Hulp ouders voor de bibliotheek. 
Met ouders, die helpen bij klassenactiviteiten, worden afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een ouderprotocol. Ook wordt besproken of ouders voor bepaalde activiteiten wel geschikt zijn.