Mijn naam is Inge de Kok, 
sinds een aantal jaren ben ik werkzaam op de Sint Willibrordusschool in Schiedam. In het begin als leerkracht, maar inmiddels alweer een poosje als speltherapeut. 


Tijdens de speltherapie begeleid ik kinderen door gebruik te maken van allerlei vormen van spel. 
 

Voor kinderen is het nog niet altijd even gemakkelijk om te praten over wat hen dwars zit. Ook omdat ze meestal zelf niet goed begrijpen wat er aan de hand is. Ze laten het dan soms wel op andere manieren zien of merken, bijvoorbeeld in hun gedrag of met hun reacties op de omgeving. Spelen kan dan een hulpmiddel zijn om wel te laten zien hoe je je voelt of waar je moeite mee hebt. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Dit geldt niet alleen voor de jongste kinderen. Ook voor oudere kinderen kan het heel helpend zijn om spel te gebruiken als houvast terwijl je iets moeilijks hebt te bespreken of je je gevoelens wilt uiten. 

 


Tijdens de speelmomenten krijgen kinderen de ruimte om te oefenen en te experimenteren met die dingen die ze nog niet zo gemakkelijk vinden. Op een speelse ongedwongen manier worden inzichten verkregen en groeien kinderen stapje voor stapje.

 

De dingen waar kinderen tegen aanlopen kunnen heel verschillend zijn. Soms vinden kinderen het nog niet zo gemakkelijk om te delen en samen te spelen met anderen. Er zijn ook kinderen die moeite hebben met het uiten van gevoelens en lopen op die manier tegen grenzen aan. Weer andere zijn vaak boos of verdrietig of hebben behoefte aan een luisterend oor.

Het kan ook zijn dat kinderen iets ingrijpends hebben meegemaakt waardoor ze in de knel komen en wel wat hulp kunnen gebruiken. Ook andere gebeurtenissen kunnen ingewikkeld zijn voor een kind, zoals een scheiding, verlieservaring, pesten in de klas of ziekenhuisopname. Allemaal verschillende redenen waarom een kind kan komen spelen.