Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) praten ouders en personeel samen over belangrijke ontwikkelingen in en rond de school. Zij adviseert de directie hierover en in sommige gevallen moet zij bepaalde directiebesluiten ook goedkeuren. De MR houdt zich o.a. bezig met zaken als huisvesting, formatieplan, begroting, sollicitaties en schoolmanagement.
De MR van de St. Willibrordus wordt gevormd door drie personeelsleden en  ouders. Dit zijn:


Ilja Peeters  Leerkracht/ Voorzitter
Martijn Verloop Leerkracht/ GMR 
Joey Manders Ouder
Joyce Harteveld Ouder
Francis Streijl Ouder