Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) praten ouders en personeel samen over belangrijke ontwikkelingen in en rond de school. Zij adviseert de directie hierover en in sommige gevallen moet zij bepaalde directiebesluiten ook goedkeuren. De MR houdt zich o.a. bezig met zaken als huisvesting, formatieplan, begroting, sollicitaties en schoolmanagement.
De MR van de St. Willibrordus wordt gevormd door drie personeelsleden en twee ouders. Dit zijn:

 Kizzy Hontoria  Leerkracht
 Winny Ottenhof                                                         Ouder/Secretaris
 Ilja Peeters  Leerkracht
 Wendy Winter-Landa  Ouder
 Susanne de Zeeuw  Leerkracht/Voorzitter