Groep 8


Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: juf Richelle

Woensdag: juf Susanne

Groep acht is weer lekker van start gegaan. Dit jaar een grote groep met net als vorig jaar alleen maar leuke kinderen. We zijn hard aan het werk alle doelen van groep acht onder de knie te krijgen. We bespreken hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs gaat verlopen en welke soorten voortgezet onderwijs er allemaal zijn. We hebben het er ook over gehad dat geen onderwijssoort hoog of laag is. De ene vorm van onderwijs is meer praktijk gestuurd  en de andere vorm meer theoretisch gestuurd. We hebben de komende tijd met de juf een leerling gesprek over onze doelen en verwachtingen. 

Ook gaan we aan de slag met de executieve functies. Hoe kom ik het beste tot leren en welke vaardigheden moeten nog worden geoefend?  Het komende half jaar gaan we kennismakingsgesprekken en voortgangsgesprekken voeren, bij bedrijven op bezoek, de begin groep acht toetsen maken en aan de slag met het project de derde kamer. De derde kamer gaat over de Nederlandse politiek. Met de verkiezingen voor de deur ontzettend interessant.  Groetjes uit groep acht!