Schoollogopedie

De logopedist die bij ons vijf dagen per week op school aanwezig heet Yasemen Aktar.


Screening
Kinderen die problemen hebben met spreken en/of de taal kunnen met toestemming van de ouders worden onderzocht door schoollogopediste Els ten Bensel.

Zoals u waarschijnlijk al weet, is er op de school van uw kind een logopedist van de Gemeente Schiedam (afdeling Onderwijs en Welzijn) werkzaam. Gedurende het schooljaar komt de logopedist één dag(deel) per twee weken op de school van uw kind. Wat betreft de werkzaamheden zullen deze vooral bestaan uit het observeren, screenen en controleren van leerlingen.

Over enige tijd gaat de (school)logopedist kleuters op school screenen. Deze screening (kort logopedisch onderzoek) is preventief van opzet en met name gericht op de vier/vijfjarigen. Doel is om eventuele logopedische problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. De logopedist zal vooral letten op zaken als stem, spraak, taal, gehoor en mondgewoonten.

Omdat het niet mogelijk is en niet noodzakelijk is alle kleuters door de logopedist te laten screenen, zal de logopedist in de groepen observeren. Aan de hand van een observatielijst en in overleg met de leerkracht wordt bekeken welke kinderen voor een screening door de logopedist in aanmerking komen. Mocht dit het geval zijn met uw kind, dan zult u een toestemmingsformulier ontvangen van de leerkracht. Zonder uw toestemming zal het onderzoekje door de logopedist niet plaatsvinden.

Als uw kind is gezien, volgt overleg met de leerkracht, waarna u mondeling of schriftelijk door de leerkracht of logopedist op de hoogte gebracht zult worden.

Indien een logopedische behandeling gewenst is, dan zult u door de logopedist / leerkracht geadviseerd worden naar een vrijgevestigd logopedist te gaan.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze screening, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider van uw school of de logopedist die bij uw kind op school komt. De leerkracht / intern begeleider weet wanneer zij op school aanwezig is.

Als uw kind al eerder door de logopedist gezien is en er een controle is afgesproken, vindt er geen screening plaats. Als uw kind in behandeling is bij een vrijgevestigd logopedist, vindt er ook geen screening plaats.

Met vriendelijke groeten,

De schoollogopediste
Els ten Bensel