Ouderraad (OR)

De OR is een oudervereniging van ouders, die zich ten doel stelt de belangen van ouders en de kinderen van de school zo goed mogelijk te behartigen. De leden worden gekozen door en uit de ouders van de leerlingen. De leden van de OR hebben bij de schoolactiviteiten allerlei taken, die zij i.s.m. de teamleden volbrengen. De activiteiten bestaan o.a. uit: Sinterklaas, kerstfeest, sportdag, schoolreisjes, verkeerstest (met fietskeuring), excursies, toernooien, afscheidsavond groep 8.

Om al deze activiteiten mogelijk te kunnen maken, vraagt de OR een (vrijwillige) ouderbijdrage. Het bedrag vindt u op de factuur die u begin van het schooljaar ontvangt. Op deze factuur staan de bedragen voor de ouderbijdrage (€ 22,50), het schoolreisje (€ 27,50) en kamp groep 8 (€ 60,00 aanbetaling in groep 7 en € 60,00 in groep 8) voor dit jaar.

Wilt u lid worden van de OR of meer informatie over de diverse werkzaamheden, neem dan contact op met Jennifer van Dorst.

De leden van de Ouderraad 2022-2023 zijn:

Jennifer van Dorst-Rieff (voorzitter)
Jessie Keijzer
Joyce Harteveld
Nesibe Arzuman-Davarci
Patricia Zegers
Melanie Florussen-Palijama
Jeanine Veenboer-van Gogh
Melissa Tintel-Krommenhoek
Jaschenka Wittebol-Levens