Groep 7


Onze juf Suzanne zegt dat groep 7 het leukste jaar is op de basisschool.
Maar tot nu toe schotelt ze ons de moeilijkste rekenopdrachten, spellingcategorieën, begrijpend lezen teksten en taalopdrachten voor. 

Gelukkig is meester Martijn er ook nog! Met hem behandelen we dit jaar de twee wereldoorlogen, de krachten der aarde en bereiden we ons voor op het theoretisch verkeersexamen. 

Juffrouw Linda verzorgt onze muzieklessen en voor het leukste  techniekonderwijs kunnen we rekenen op meester Yassin. 

We krijgen dit jaar in de klas ook nog lessen van gastdocenten, spannend! En er staan een aantal geweldige activiteiten buiten de school op het programma. Maar daar wil de juf nog niet veel over zeggen.

Nu eerst even zweten en zwoegen, laten zien wat we allemaal in huis hebben. Maar dat komt helemaal goed want de juf zegt altijd:
‘Je bent fantastisch!’ 

Juf Suzanne en meester Martijn