Groep 7

 

Rekenen

Met rekenen gaan we dit jaar nog verder in op de breuken en procenten. Ook gaan we grote deelsommen leren maken en natuurlijk aan de slag met de kommagetallen.

De meeste kinderen kunnen alle sommen, hoe groot ze ook zijn, nu goed optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. We gaan alles wat we geleerd nu ook gebruiken in grotere en meer ingewikkelde sommen. Je zult hierbij vaak een kladblaadje nodig hebben.

Het is belangrijk dat de leerlingen goed kunnen klokkijken en de tafels goed kennen, anders kosten de meeste sommen erg veel tijd.

 

Taal en spelling

In groep 6 hebben de kinderen de werkwoordspelling geleerd, maar nu wordt het belangrijk dat ze die ook gaan toepassen in alle zinnen. We oefenen hier veel mee, want door herhaling leer je dit het beste.

Met taal gaan we aan de slag met het schrijven van teksten, het gebruiken van leestekens en het ontleden van zinnen.

 

Begrijpend lezen en lezen

Als je vlot kunt lezen heb je minder moeite met het lezen van teksten, dus ook in groep 7 blijven we aandacht besteden aan het vloeiend lezen.

We oefenen daarnaast  heel veel met het begrijpen van moeilijkere teksten. In de lessen krijgen de kinderen verschillende teksten te lezen en daarover verschillende opdrachten. Het is belangrijk om deze alleen, of in een groepje, goed te leren begrijpen.

 

Kanjertraining

De lessen gaan verder en we leren steeds beter om onszelf te zijn en dat ons gedrag invloed heeft op hoe anderen reageren. Ook leren we hoe we emoties kunnen tonen.

 

Aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en verkeer

We leren over de wereld om ons heen en gaan steeds dieper in op de zaken.

Bij aardijkskunde werken we over Europa en ook de topografie die daarbij hoort.

Iedere 2 weken maken we een aardijjkskunde of topografie toets die je thuis moet leren. Ook voor geschiedenis moet je af en toe een toets leren.

Bij biologie gaan we de werking van ons eigen lichaam leren, maar komen we ook meer te weten over de natuur.

De verkeerslessen in groep 7 staan in het teken van veilig fietsen en het goed beheersen van de verkeersregels.

 
Engels

Je kunt nu best al een beetje Engels spreken en lezen, dus gaan we dit jaar verder met het maken van goede zinnen. Na ieder blok krijg je huiswerk om je voor te bereiden op de toets.

 

Presentaties en werkstukken

Dit jaar maken de kinderen thuis een werkstuk en houden daarover een presentatie. Voor de presentatie moet je ook een Powerpoint maken. In de klas helpen we de leerlingen zodat ze goed weten hoe ze dit aan moeten pakken.