Onderwijs

Op onze school werken wij met 12 groepen.

In de onderbouw hebben wij drie groepen 1/ 2 waarin veel tijd is voor het aanleren van basisvaardigheden, regels en gewoontes binnen een school.
Daarnaast hebben we twee groepen 3 waarin we hiermee verder werken en het leesproces opzetten en begeleiden.

In de midden -en bovenbouw zijn er 8 groepen. Eén van deze groepen is de Sterrengroep. Hier zitten kinderen in uit de midden- en bovenbouw die 's ochtends een programma volgen dat meer op maat gemaakt is voor de leerlingen. 
Ook werken wij met co-teaching in groep 8. Dat betekent dat er een leerkracht en een onderwijsondersteuner in deze groep werken.

Onderwijs in groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt individueel gewerkt, waarbij zelfstandigheid een grote rol speelt, dit gebeurt vanuit Basisontwikkeling. In de groepen werken we met voorlopers van methodes die gebruikt worden als bronnenboek. We werken met taalhoeken: b.v. rijm- versjeshoek, de verteltafel, de woordenschathoek etc. De leerkrachten van de kleuters gaan voornamelijk uit van de individuele ontwikkeling van het kind. De leerkracht zal kijkend naar het kind, het kind volgen, begeleiden of sturen.

Het werken met ontwikkelingsmateriaal is over het algemeen gebaseerd op vrije keuze van kinderen. Soms zullen de leerkrachten, als zij dit noodzakelijk achten, wel een verplichting opleggen. Sommige reken- en taalactiviteiten die in een kring aangeboden worden gebeuren klassikaal, maar ook hier wordt regelmatig gedifferentieerd in een grote en kleine kring.

Onderwijs in groep 3 t/m 8

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er met verschillende methodes gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van verlengde instructie. Dit houdt in dat de leerkracht een korte klassikale instructie geeft. De kinderen die aan de slag kunnen, gaan zelfstandig werken. Dan volgt er een verlengde instructie, daarna is er nog de mogelijkheid voor kinderen om aan de instructietafel verder te werken met de leerkracht. Verder wordt er steeds meer op een adaptieve wijze lesgegeven. Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen.