Groep 4

De basis die in groep 3 is gelegd, wordt in groep 4 met grote sprongen uitgebreid. Lezen, rekenen, taal en spelling staan centraal. Het lezen zal aan het eind van groep 4 vlotter gaan. In groep 4 worden met schrijven alle hoofdletters aangeboden. Met rekenen wordt er tot 100 gerekend en worden de eerste tafels aangeleerd. Ook verhaaltjessommen komen voor het eerst aan de orde.

In groep 4 vindt de overgang plaats van het aanvankelijk naar het voortgezet technisch lezen. We lezen klassikaal, zelfstandig en soms met een tutor. Het leestempo gaat een steeds belangrijker rol spelen. Met lezen vergroot je ook je woordenschat, hetgeen van belang is voor het begrijpend lezen. Dit is een nieuw vak voor de kinderen in groep 4, waarmee ze wekelijks volgens de strategieën van Nieuwsbegrip aan de slag gaan. Het gaat erom dat je begrijpt wat je leest, informatie weet te vinden en kunt verwerken. Ook in groep 4 worden er Cito-toetsen afgenomen, waaronder de begrijpend leestoets.

Het is belangrijk om thuis het lezen te stimuleren. Regelmatig samen lezen werkt bevorderend en zo hoor je ook meteen de vorderingen die je kind maakt. Laat je kind dus zoveel mogelijk ‘leeskilometers’ maken. Dat mag ook in een stripboek of informatief boek zijn, het leesplezier staat voorop.

Ook sociaal-emotioneel valt er in groep 4 nog een hoop te leren:
* Het ontdekken en aangeven van de eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren.
* Oorzaken van conflicten doorgronden: tegenstellingen in belangen, opvattingen en gevoelens.
* Inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen. 

Dit doen we met behulp van de bekende kanjerposter, de petten en (vertrouwen)oefeningen behorend bij de Kanjermethode.