Groep 4

Het eerste half jaar zit er alweer op, op naar het nieuwe jaar! Sinterklaas en kerst zijn ontzettend gezellig geweest en ondanks de maatregelen hebben we er toch een feestje van kunnen maken :-) Natuurlijk hebben we ook hard gewerkt en al veel geleerd. We wisselen het werken af met energizers en/of maken de kinderen blij met een ‘bewegend leren’ les.  

Omdat onze groep 4 uit drie verschillende groepen 3 is samengesteld besteden we veel aandacht aan de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren we de regels en afspraken die gelden in de groep en op school. Regels over hoe je met elkaar omgaat, wat je moet doen bij ruzie en hoe we het samen gezellig kunnen houden. De klassenregels hangen achterin de klas en zijn “ondertekend” door de leerlingen, zodat ze op hun verantwoordelijkheid gewezen kunnen worden. 
 

Het lezen in groep 4 is erg belangrijk, en vindt daarom plaats op eigen niveau, o.a. door tutorlezen, met begeleiding of zelfstandig. Ook maken we gebruik van het computerprogramma ‘Bouw’. Iedereen probeert zoveel mogelijk kilometers te maken. Dit hebben ze nodig om “mee te kunnen komen” met de andere vakken en komt ten goede van het leesbegrip en leesplezier! We raden sterk aan om (eventueel samen met uw kind) elke dag te lezen, al is het maar 10 minuten.  

Met rekenen zijn we dit schooljaar met een nieuwe methode gestart: Getal en ruimte junior. Plus en min over het tiental, klokkijken (analoog en digitaal), meten en rekenen met geld, komen nu aan bod. Ook gaan we verder me de tafels! De tafel van 1, 2 en 10 worden beheerst, maar aan het eind van groep 4 willen we graag dat de kinderen de tafels van 1 tot en met 10 beheersen. Daarbij maken we ook gebruik van de actieve lessen van ‘Met Sprongen Vooruit’, waarbij de kinderen m.b.v. verschillende spelvormen en uitdagende materialen meer inzicht krijgen in o.a. de getallenlijn. De kinderen zijn altijd erg enthousiast hierover.  

Met spelling zullen de kinderen nu ook categorieën aangeboden krijgen die niet klankzuiver zijn (bv. eend), dit vinden ze vaak nog erg lastig. Na elk blok volgt een controledictee om te zien wie welke categorieën beheerst en wie er nog extra oefening nodig heeft. 

Met taal leren we woorden die in de belevingswereld van de kinderen terugkomen. Alle kinderen krijgen het blad mee met de woorden van deze thema's. Deze woorden komen terug op de taaltoets. Wij raden de kinderen daarom aan om de woorden regelmatig kort te oefenen 

Nieuwsbegrip is onze begrijpend leesmethode. Voor de meeste kinderen in groep 4 is dit nieuw. Op dinsdag worden de moeilijke woorden van tevoren besproken. Op donderdagochtend lezen we de tekst klassikaal, bespreken de moeilijke woorden en onderstrepen we de belangrijkste woorden. ’s Middags maken we de bijbehorende vragen. 

Elke maandag is er gymles van onze enthousiaste meester Martijn en juf Ginny. Om de week krijgen de kinderen een techniek- of muziekles op de vrijdagmiddag, waarbij de kinderen les krijgen van onze eigen techniekmeester Yassin en muziekjuf Linda. Hoe geweldig is dat?!