Maandag, dinsdag: juf Linda
Woensdag, donderdag, vrijdag:  meester Martijn

Hoi, welkom in groep 5! 

 

De kop is er alweer vanaf, en wat een fijne start van een nieuw schooljaar is het geweest! We hebben hard gewerkt, nieuwe dingen geleerd, maar ook samengespeeld en gezellige dingen gedaan. 

De overgang van groep 4 naar groep 5 zit hem nu vooral in de manier van werken. De kinderen worden zelfstandiger, er wordt een hoger tempo verwacht en ze werken intensiever samen. Ook wordt er steeds meer een beroep gedaan op hun eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door je eigen werk na te kijken. Dit wordt uiteraard geleidelijk opgebouwd. 

Hoewel het technisch lezen in groep 5 nog erg belangrijk is en er elke dag gelezen wordt, komt er ook nadruk te liggen op het begrijpend lezen. Dit doen we met behulp van de methode ‘Nieuwsbegrip’. Deze les wordt voorbereid d.m.v. een Weerwoord-les, waarbij de moeilijke woorden al eerder in een andere context behandeld worden. 

Advies is om ook thuis veel leeskilometers te maken. Elke dag even (bv. 15 min.) samen lezen of alleen, helpt echt al enorm! 

 

Het begrijpend lezen komt natuurlijk weer van pas bij de vakken natuur, aardrijkskunde, geschiedenis en studievaardigheden. De kinderen zijn erg enthousiast aan deze, voor hen nieuwe vakken, begonnen! 

 

Het rekenen tot nu toe staat in het teken van: rekenen met geld, tafels (1 t/m 10), + en – sommen onder de 1000 en het metriek stelsel. Alles wordt geoefend in verschillende contexten. Daarbij maken we ook gebruik van de actieve lessen van ‘Met Sprongen Vooruit’, waarbij de kinderen m.b.v. verschillende spelvormen en uitdagende materialen meer inzicht krijgen in o.a. de getallenlijn. De kinderen zijn altijd erg enthousiast hierover. Oefent u thuis mee met de tafels? Aan het eind van groep 5 willen we ze allemaal geautomatiseerd hebben. 

Met spelling hebben we eerst de regels van groep 4 herhaald en zijn we nu vooral bezig met de mollen- en molenregel. Wanneer schrijf je nou een dubbele medeklinker en wanneer schrijf je maar één klinker? Best lastig! 

Tijdens de taallessen maken we mooie verhalen. Daarvoor moet je veel woorden kennen en daarmee goede zinnen kunnen maken. Ook oefenen we met grammatica; woordbenoemingen en zinsontleding. Best lastig nog voor veel kinderen. 

De kanjertraining mag niet ontbreken, hierbij leren we de regels en afspraken die gelden in de groep en op school. Regels over hoe je met elkaar omgaat, wat je moet doen bij ruzie en hoe we het samen gezellig kunnen houden. Dit oefenen we met de kanjerpetten, wit, geel, rood en blauw. Elk met een eigen betekenis.   

Elke maandag is er gymles van onze enthousiaste meester Martijn en juf Ginny. Om de twee weken krijgen de kinderen een techniek- of muziekles, waarbij de kinderen les krijgen van onze eigen techniekmeester Yassin en muziekjuf Linda. 

Alle ingrediënten voor en succesvol schooljaar, dus laten we er een leuk en leerzaam jaar van maken!