Het eerste half jaar is alweer voorbijgevlogen! We hebben superhard gewerkt, maar gelukkig ook heel veel leuke dingen gedaan. Wat hebben we allemaal geleerd en gedaan?

· Met rekenen:

- Zijn we begonnen met optellen en aftrekken tot 100 en rekenen we nu tot 1000!

- Hebben we geoefend met meten en rekenen met lengte, inhoud en gewicht.

- Begonnen we met de tafels van 1 tot en met 10, later de tafels 11 en 12. Maar nu kunnen we vermenigvuldigen t/m 100!

- We begonnen met klokkijken in hele en halve uren en kwartieren, maar nu kunnen we klokkijken met 5 en 10 minuten voor en over de hele en halve uren!

- Begonnen we met rekenen en betalen met eurocenten, maar nu rekenen we met geldbedragen met een komma.


Ook zijn we begonnen met delen, het verdelen door het maken van groepjes.

We oefenen de tafels niet alleen thuis, maar ook d.m.v. jongleren met jongleerballetjes. Dit heeft een positief effect op de verbindingen in de hersens. Ook kunnen de kinderen lintjes verdienen, voor elke tafel een andere kleur. Zo zijn ze zijn super gemotiveerd om alle tafels geautomatiseerd te hebben en een echt tafeldiploma te verdienen.

 

· Lezen

We zijn net begonnen in een nieuwe leesmethode, Atlantis. Een blinkende, leuke leesmethode! Ook lezen we elke dag in ons biebboek en elke vrijdag hebben we samen gelezen met groep 4. Dat deden we in onze gloednieuwe theaterleesboeken/samenleesboeken. We lezen dan hardop samen voor alsof we een rol spelen. Dit komt ten goede van de intonatie en het begrijpend lezen. En dat hebben we ook gemerkt! Wat waren er een hoop gegadigden voor de voorleeswedstrijd! Zulke knappe voorlezers, we zijn trots op jullie!

 

· Gym

Elke maandag hebben we gymles van meester Martijn en juf Ginny. Een heel enthousiast stel met leuke, originele lessen.

 

· Begrijpend lezen

Elke donderdag hebben we Nieuwsbegrip. Onze groep 5 werkt in principe op A-niveau. Een paar kinderen kunnen een niveau hoger aan en werken op B-niveau. We maken de sleutelvragen vanaf de kerstvakantie door de antwoorden helemaal uit te schrijven ipv. het antwoord te markeren in de tekst. Voor deze les bespreken we de moeilijke woorden d.m.v. een Weerwoordles. Dit wordt ondersteund met plaatjes en zien de kinderen een filmpje van het jeugdjournaal, allemaal toegespitst op hetzelfde onderwerp.

 

· Met taal:

Hebben we het over de volgende onderwerpen gehad: Om je heen, Gezond, Samen, Geld en Contact.

Daarbij leerden we bij het onderdeel ‘woordenschat’:

· De betekenis van een woord vinden, een woordweb maken om iets te beschrijven, woorden onthouden met een woordweb, een kort verhaal schrijven, woorden omschrijven met een synoniem, een stappenplan schrijven, uitdrukkingen leren, je persoonlijke gegevens opschrijven, schrijven waarom je iets doet of wilt, woorden onthouden met een woordkast, voordelen en nadelen beschrijven, woorden opzoeken in het woordenboek, een folder schrijven, een inleiding en het slot van een verhaal schrijven.


Met het onderdeel ‘Kijk op taal’ hebben we het gehad over:

· Voorzetsels, bijvoeglijke naamwoorden, woorden alfabetisch ordenen, tegenwoordige en verleden tijd, de stam van een werkwoord, komma’s, verkleinwoorden, van twee zinnen één zin maken, een instructie schrijven en dingen met elkaar vergelijken.

· Met spelling hebben we de volgende spellingregels geleerd:

Eend, spinnetje, knabbelen, molen, mollen, dertig, heerlijk en grijze muizen.

 

· Theaterproject

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het Theaterproject. Zo ontzettend leuk!

We hebben een rondleiding gehad bij ‘Theater aan de Schie’, waarbij we ook achter de schermen mochten kijken! We krijgen 3 theaterlessen waarbij de kinderen voorbereid worden op een echt toneelstuk. Dit toneelstuk is DE grote afsluiting van het project, waarbij alle ouders uitgenodigd zijn om te komen kijken in de gymzaal. Groep 5 zal stralen als oude opaatjes en omaatjes, inclusief rollator ;-)

 

· De kanjertraining

Deze mag niet ontbreken, hierbij leren we de regels en afspraken die gelden in de groep en op school. Regels over hoe je met elkaar omgaat, wat je moet doen bij ruzie en hoe we het samen gezellig kunnen houden. Dit oefenen we met de kanjerpetten, wit, geel, rood en blauw. Elk met een eigen betekenis.

 

We kijken uit naar de laatste gezellige en succesvolle maanden samen met deze lieve kids! We gaan ertegenaan!