Gezinsspecialist

Schoolmaatschappelijk werk

Het opvoeden van een kind is niet altijd even gemakkelijk. Soms is het prettig als iemand even met u meedenkt. U kunt School Maatschappelijk Werk, ook wel de Gezinsspecialist genoemd, inschakelen als uw kind zich niet fijn voelt, moeilijk te hanteren is of als uw kind zich ineens heel anders gaat gedragen. Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes of vriendinnetjes kunnen tot problemen leiden of vragen opleveren. Er kunnen moeilijkheden zijn op de peuterspeelzaal, op school, in het gezin of in de directe omgeving van het kind. Kortom, er zijn zeer diverse redenen mogelijk waarom u School Maatschappelijk werk kunt inschakelen. Indien u gebruik wilt maken van de gezinsspecialist dan kunt u bij de leerkracht, onze IB'ers of de directie het telefoonnummer vragen.

Het School Maatschappelijk Werk is onderdeel van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg (MDNW) Gezinsspecialist is in dienst van Minters en onderdeel van het wijkteam (WOT) en biedt informatie, advies en begeleiding. Zo nodig verwijzen we het kind naar een meer gespecialiseerde vorm van hulpverlening.

Belangrijkste doelen

Eventuele problemen in de ontwikkeling van het kind in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en behandelen om erger te voorkomen. We streven voor ieder kind naar een goede sociaal-emotionele ontwikkeling en naar een optimale schoolcarrière. Dit doen we in samenwerking en overleg met de basisschool en ouders/verzorgers van het kind.

De gezinsspecialist

De gezinsspecialist op de St. Willibrordus heet Wendy Duchenne. Zij is iedere maandag en dinsdagmiddag op school aanwezig. Wilt u contact met haar, dan kunt u langs lopen. U kunt het ook aangeven bij de leerkracht, dan zorgen zij er voor dat de gezinsspecialist een afspraak met u maakt.