Overblijven

De overblijfmogelijkheid voor kinderen wordt door Dock geregeld. De school heeft een uitgebreid plan hiervoor opgesteld. Het overblijven vindt plaats in de aula en voor de onderbouw in een aantal lege lokalen beneden.
U kunt zich opgeven voor vaste overblijfdagen d.m.v. het inschrijfformulier onderaan deze pagina. Als u kiest voor incidentele overblijf dan kunt dit mailen naar overblijfwillibrordus@siko.nl. 

Kosten

Overblijven kost €2,00 per keer. Aan het einde van de maand ontvangt u een factuur met een overzicht van de gemaakte kosten. U kunt dit bedrag contant voldoen op school of overmaken naar IBAN: NL60 RABO 0349545847 t.n.v. ouderactiviteiten Sint Willibrordus. Indien u het bedrag overmaakt, wilt u dan vermelden dat het om overblijfgeld gaat en tevens de naam van uw kind erbij zetten.
Mocht het voorkomen dat u een achterstandsbetaling van meer dan 20 euro heeft, dan zal Ineke Elshof contact met u opnemen voor een betalingsregeling. Een consequentie kan zijn dat uw kind niet meer mag overblijven.

Afspraken

  • De kinderen die over willen blijven moeten dit 's morgens melden bij de leerkracht.
  • Tijdens het overblijven wordt er eerst rustig gegeten en gedronken met de kinderen.
  • Na het eten zijn er diverse spelmogelijkheden. Met mooi weer kan er onder begeleiding buiten gespeeld worden.
  • Het overblijven zal steeds door twee vaste mensen begeleid worden.
  • Dock is eindverantwoordelijk voor het overblijven. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn kunt u terecht bij Ineke Elshof. Natuurlijk kunt u ook terecht bij Mariëlle Vorstenbos.
  • Van de kinderen wordt verwacht dat zij zich tijdens het overblijven houden aan de schoolregels. Wangedrag wordt door de Dock medewerkers gemeld aan de school, dit kan leiden tot uitsluiting van het overblijven. De verantwoording van het overblijven komt dan bij de ouders te liggen.
  • Als het aantal kinderen in de loop van het jaar toeneemt, kan het zijn dat er meer personeel geregeld moet worden. Dit zou een verhoging van de overblijfbijdrage kunnen betekenen. Er zal echter altijd getracht worden deze kosten zo laag mogelijk te houden.
  • Telefoongebruik tijdens de overblijf wordt niet toegestaan.

Klik hier voor het formulier vaste overblijfdagen.